16.09.2011

Arılıktan İzlenimler

Arılığımızın Google Earth Görünümü. 2010

Arılar ağaçların altında.

Çevreye iki ev daha yapıldı.
Aşağı Çulpara Yolu
Arılıktan Bir Bölüm 20110818


TemizlikElif Ebe Gözetiminde Temizlik

Temizliğe Devam


Başlamadan MolaHasat Öncesi Arılara Öğütler 20110913


Bu yıl arıcıklarımızla yeterince ilgilenemedik.

İşi, arılara öğüt vererek idare ettik. :)

Örneğin bahara girişte besleyemedik.

Besleme işini, kovandaki balların sırını bozarak, kendi ballarını kendilerine yedirerek geçiştirdik.


Kovanların bahar temizliğini geciktirdik.

Kovanları, arıların gereksinimine uygun olarak ilk fırsatta değil, kendimiz fırsat buldukça değiştirdik.


Her yıl % 3,2 Coumaphos içeren ilacı, kendimize özgü yöntemlerle şuruplandırarak, şurupla veriyorduk. Bu yıl, 4mg Flumethrin(% 90) içeren 6gramlık polietilen şeritlerden kullandık.

Şeritleri kovanda kırk gün tuttuk. İyi bir varroa mücadelesi oldu. Demek ki çevremizdeki varroalarda flumethrin'e karşı henüz direnç oluşmamış.

Yine de hasat sonu ve sonbahar mücadelesinde, Formik Asit kullanacağız varrolara karşı.


Bence, Formik Asit'in ayrıcalığı, üstünlüğü organik asit oluşu değil, buharlaşıp uçup gitmesi; kovanda, balda, mumda kalıntı bırakmaması. Önemli sayılmasa da bir üstünlüğü daha varmış: Kapalı gözlere de girebildiği için, oralardaki varrolara da, az da olsa, etki ediyormuş.

Varroa ilaçlarının iyi bir özelliği var: Tüm arı parazitlerine karşı da etkililer. Varroa için yeterli olan doz onlara karşı haydi haydi yeterli oluyor. Bu nedenle birçok arıcı, arı biti, yakı böceği gibi parazitleri hiç görmüyor bile.


Arıcılarımıza "kalıntısız" ürünler üretme çabalarında kolaylıklar; herkese sağlık ve mutluluklar dilerim.